top of page

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมาย

เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) รู้สึกขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์และการเข้าชมเว็บไซต์นี้

 

การป้องกันข้อมูล

เมื่อใช้บริการของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล การให้ข้อมูลนี้ถือเป็นการให้ข้อมูลโดยสมัครใจ

การป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จะไม่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการดูแลลูกค้าคนพิเศษ การส่งไปรษณีย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่งต่อให้กับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราขอประกาศว่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล

 

ลิขสิทธิ์

© ลิขสิทธิ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวางต่างๆ บนเว็บไซต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือเผยแพร่วัตถุดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงหรือทำการประกาศซ้ำของวัตถุของวัตถุดังกล่าวลงในเว็บไซต์อื่นๆ อีก บางเว็บไซต์ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)อาจมีภาพที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม

 

การรับประกันและความรับผิด

ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการจัดทำ "อย่างที่เป็น" และไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงให้เห็นหรือตีความเป็นนัยได้ว่า รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เป็นการรับประกันใดๆ ที่บ่งชี้ถึงความพร้อมในการขาย ความพร้อมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ขณะที่ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย กลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะไม่รับผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ต่อความเสียหายเฉพาะ โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะเป็นผลจากการละเลยหรือการประพฤติมิชอบในระดับสากล กลุ่มบริษัทของ Performance Motors บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

 

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย ชื่อรุ่น โลโก้ และตราสัญลักษณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น

 

ใบอนุญาต

เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)พยายามจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์และล้ำสมัย อย่างไรก็ดี คุณต้องเข้าใจด้วยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)จำเป็นต้องป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ กรุณารับทราบด้วยว่าไม่มีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้

 

การใช้เฟสบุ๊คโซเชียลปลั๊กอินบน www.bmw-performancemotors.com,

จุดเด่นอย่างหนึ่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบีเอ็มดับเบิลยูเอจีบนโดเมน www.bmw-performancemotors.com, คือการใช้โซเชียลปลั๊กอิน ('plugins') จากเครือข่ายสังคม facebook.com ซึ่งดำเนินการโดย Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook') ปลั๊กอินเหล่านี้จะบ่งชี้โดยโลโก้เฟสบุ๊ค

เมื่อคุณเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส บนโดเมน www.bmw-performancemotors.com, บราวเซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์เฟสบุ๊ค เนื้อหาข้อมูลของปลั๊กอินจะถูกโอนถ่ายโดยเฟสบุ๊คไปยังบราวเซอร์ของคุณโดยตรง ซึ่งจะรวมเข้ากับเว็บไซต์ต่อไป

การผสานการทำงานกับปลั๊กอินทำให้เฟสบุ๊คได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพจที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) ถ้าคุณลงชื่อใช้งานเฟสบุ๊คอยู่ ระบบจะสามารถเชื่อมต่อคุณไปยังบัญชีเฟสบุ๊คของคุณได้ โปรดทราบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่คุณเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโดเมน www.bmw-performancemotors.com, ไม่ว่าคุณจะใช้งานปลั๊กอินหรือไม่ก็ตามเช่น การกดปุ่ม 'Like' ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจะถูกส่งไปยังเฟสบุ๊คบนบราวเซอร์ของคุณและบันทึกไว้โดยตรง คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีการที่ข้อมูลจะถูกประมวลผลต่อไปและใช้โดยเฟสบุ๊ค พร้อมกับสิทธิของคุณและการตั้งค่าตัวเลือกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้ในหมายเหตุการป้องกันข้อมูลเฟสบุ๊ค (http://www.facebook.com/policy.php)

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เฟสบุ๊คเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเรา คุณจะต้องออกจากบัญชีเฟสบุ๊คก่อนเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส บนโดเมน www.bmw-performancemotors.com.

bottom of page